Contact Us

020-66811922

12th Floor, Building A, China Digital E-Park, No.190, Banhe Road,
Huangpu District, Guangzhou

Sales:wanghongzhi@kkchips.com; HR:xiongzhaozhong@kkchips.com

020-66811922
12th Floor, Building A, China Digital E-Park, No.190, Banhe Road,
Huangpu District, Guangzhou
Sales:wanghongzhi@kkchips.com; HR:xiongzhaozhong@kkchips.com
粤ICP备2022065709号-1